Phòng Kinh Doanh Ms. Chúc : 0938.300.440 - Email: chuclh@taynamviet.com

Nhà cung cấp

Những nhà cung cấp hàng đầu với những nguyên vật liệu hàng đầu

SamSung

Sojitz

Bình Trí

Sam Chem

Kaiser

Riverbank

enquiries@riverbank.com.sg

http://www.riverbank.com.sg/

PETRONAS

example@company.com

http://www.petronas.com.my

SAIGON PETRO

hctc@saigonpetro.com.vn

http://www.saigonpetro.com.vn/