Phòng Kinh Doanh Ms. Chúc : 0938.300.440 - Email: chuclh@taynamviet.com

Khách hàng

Những khách hàng đã tin dùng và lựa chọn Tây Nam Việt Petrochemical

Lộc Trời

RIVER BANK

SAM CHEM

SAIGON PETRO

PETRONAS

Sơn Nero

Kaiser

Binh Trí Customer

Petro Việt Nam – PVFCCo

Âu Việt