P. Kinh Doanh 1 : 0902.461.881 P. Kinh Doanh 2: 0938.300.440

Toluene

Tên thường gọi : Toluene

Tên khoa học : Toluol

Số CAS : 108-88-3

Số UN : 1294

Số đăng ký EC : 601-021-00-3

CTHH : C7H8

Đặc tính lý hóa :

 • Chất lỏng không màu, trong suốt
 • Mùi thơm đặc trưng
 • Áp suất hơi (mmHg) ở nhiệt độ, áp suất tiêu chuẩn 47
 • Tỷ trọng hơi (Không khí = 1) ở nhiệt độ áp suất tiêu chuẩn:3.2
 • Độ hòa tan trong nước ở nhiệt độ 250C: 0,05%
 • Chưa có thông tin về nồng độ pH
 • Khối lượng riêng (kg/m3): 870
 • Trong lượng phân tử 92.14
 • Điểm sôi: 110-1110C
 • Điểm nóng chảy: <-600C
 • Điểm bùng cháy theo phương pháp

  xác định TCC:7

 • Nhiệt độ cháy: 5220C
 • Giới hạn nồng dộ cháy nổ trên :7,4 (% hỗn hợp với không khí)
 • Giới hạn nồng đô cháy nổ dưới: 1.4 (% hỗn hợp với không khí)
 • Tỷ lệ hóa hơi:2.24
 • Hệ số giãn nở nhiệt chưa có thông tin

 

Nhà cung cấp

Những nhà đầu tư đối tác cùng xây dựng nền kinh tế vững mạnh