P. Kinh Doanh 1 : 0902.461.881 P. Kinh Doanh 2: 0938.300.440

N-Butyl Acetate

Tên thường gọi : N-Butyl Acetate

Tên khoa học : NBAC

Số CAS : 123-86-4

Số UN : 1123

Số đăng ký EC : 607-025-00-1

CTHH : C6H12O2

Đặc tính lý hóa :

 • Chất lỏng không màu trong suốt
 • Mùi thơm
 • Áp suất hơi mmHg ở nhiệt độ áp suất chuẩn là 11.5
 • Tỷ trọng hơi không khí =1 ở nhiệt độ áp suất chuẩn 4.0
 • Độ hòa tan trong nước không đáng kể
 • Chưa có thông tin về độ pH
 • Khối lượng riêng kg/m3 880 ở 200C
 • Trong lượng phân tử 116.16
 • Điểm sôi 125-1260C
 • Điểm nóng chảy -760C
 • Điểm bùng cháy theo phương pháp xác định TCC 78
 • Nhiệt độ tự cháy 4070C
 • Giới hạn nồng độ cháy, nổ trên 7,6 % hỗn hợp không khí
 • Tỷ lệ hóa hơi 1
 • Hệ số giãn nở nhiệt Liq chưa có thông tin

 

Nhà cung cấp

Những nhà đầu tư đối tác cùng xây dựng nền kinh tế vững mạnh